Uslovi korišćenja

 

 1. UVODNE ODREDBE

 

 1. Internet prezentacija advokatske kancelarije EttoreLaw (u daljem tekstu: Sajt) je isključivo je informativnog karaktera, i sadržaj koji se nalazi na Sajtu ettorelaw.rs nikako ne može biti shvaćen kao pravno mišljenje. Sadržaji na Sajtu nisu postavljeni sa ciljem savetovanja klijenata, te ne treba da budu tako shvaćeni.

 

 1. Ovi Uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom privatnosti čine Ugovor koji se primenjuje na sve posetioce Sajta.

 

 1. Pristupom ili korišćenjem Sajta pravno ste obavezani ovim Ugovorom.

 

 1. Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite Sajt.

 

 1. Sadržaj stranica i blog postova ima primarni cilj da posetiocu pruži informacije o raznim pravnim pitanjima, a pre donošenja bilo koje poslovne ili pravne odluke posetilac bi trebalo konsultovati stručno lice ili odluku doneti na sopstvenu odgovornost.

 

 1. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

 

 1. Zadržavamo pravo da ažuriramo ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti u bilo koje vreme. Sve ove promene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na Sajtu. Stoga Vas upozoravamo da proveravate ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija.

 

 1. Ukoliko nastavite da pristupate i koristite Sajt nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama.

 

 1. DEFINICIJE

 

 1. Termini u Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje:

 

 • “Ugovor” – Ugovor koji čine Uslovi korišćenja i Politika privatnosti i koji se primenjuje na sve Posetioce Sajta;
 • “Politika privatnosti” – Politika privatnosti dostupna na našem Sajtu, koja može biti ažurirana s vremena na vreme, a koja uređuje korišćenje ličnih podataka Posetilaca;
 • “Uslovi korišćenja” – Ovi Uslovi korišćenja koji mogu biti ažurirani u bilo koje vreme;
 • “Sajtovi trećih lica” – Sajtovi drugih pravnih i fizičkih lica na koje upućujemo ili omogućavamo pristup; spoljašnji sajtovi;

 

 1. LINKOVI KA SAJTOVIMA TREĆIH LICA

 

 1. Određeni delovi Sajta mogu sadržati linkove ka sajtovima trećih lica. Svaki od tih sajtova ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji se mogu značajno razlikovati od ovih koji se primenjuju na naš Sajt. Mi nemamo kontrolu nad tim sajtovima i ne snosimo bilo kakvu odgovornost kako za dostupnost tih sajtova, tako ni za uslove korišćenja i politiku postupanja sa podacima o ličnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

 

 1. Ukoliko linkovanjem omogućimo pristup informacijama drugog pružaoca usluga, mi ne snosimo odgovornost za takve informacije.

 

 1. Postavljanje linkova trećih lica na našem Sajtu ni na koji način ne podrazumeva da preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se nude preko tih sajtova.

 

 1. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE 

 

 1. Ukoliko drugačije ne proističe iz ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti, svi materijali i sadržaj na Sajtu (uključujući tekst, fotografije, dizajn, metodologiju prezentacije i idejni koncept, ali ne ograničavajući se na blogove i vesti) predstavlja intelektualnu svojinu vlasnika Sajta.

 

 1. Bilo kakva neovlašćena upotreba materijala na Sajtu i/ili njihovog dela, kao i Žiga ili poslovnog imena bez dozvole predstavlja kršenje prava intelektualne svojine advokatske kancelarije EttoreLaw. Preduzećemo sva pravna sredstva radi zaštite našeg prava intelektualne svojine odmah po saznanju o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi.

 

 1. Svako kopiranje ili preuzimanje materijala sa našeg Sajta, bilo njegovog dela ili u celosti, dozvoljeno je samo uz našu pisanu saglasnost.

 

 1. Takođe, zadržavamo sva prava intelektualne svojine za materijale na Sajtu koja nisu izričito pomenuta Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

 

 1. Međutim, dozvoljeno je objavljivanje materijala sa Sajta na društvenim mrežama, posredstvom Sajta i obezbeđujući da je izvor vidljiv, kao što je dozvoljeno i Posetiocima Sajta da preuzimaju materijale sa Sajta u lične i nekomercijalne svrhe.

 

 1. PROMENA SADRŽAJA SAJTA

 

 1. Zadržavamo pravo da ažuriramo Sajt s vremena na vreme. Možemo promeniti sadržaj ili bilo koji deo našeg Sajta. Kao posledica toga, Sajt povremeno može biti nedostupan.

 

 1. DOGAĐAJI VAN NAŠE KONTROLE

 

 1. Ne snosimo odgovornost prema Posetiocima zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog događajima ili okolnostima koje su bile van naše razumne kontrole.

 

 1. IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI
  1. Informacije na našem Sajtu, kao što su materijali, uključujući ali ne ograničavajući se na blog i novosti obezbedili smo bez naknade i služe isključivo za informacione svrhe. Iako su informacije pružene u dobroj veri i sa težnjom da budu precizne i tačne, one ne predstavljaju bilo kakav pravni ili profesionalni savet.

 

 1. Ne snosimo bilo kakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane u vezi sa upotrebom informacija, materijala i/ili mišljenja na našem Sajtu, uključujući ali ne ograničavajući se na:

 

 • bilo koje gubitke ili štetu koja nije prouzrokovana našom povredom, poslovne gubitke, gubitke profita; gubitke podataka; gubitke u proizvodnji; gubitke komercijalnih ili poslovnih mogućnosti; ušteda ili popusta, indirektne, posledične ili specijalne gubitke ili štete, uključujući bilo koje gubitke ili štete koje su bile predvidive u vreme kada su doneti ovi Uslovi korišćenja, bilo koji gubitak ili šteta nastala na Vašim računarskim programima, platformi ili podacima, koji su nastali u vezi sa upotrebom našeg Sajta.

 

 1. DELIMIČNA NIŠTAVOST USLOVA KORIŠĆENJA

 

 1. U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava od strane nadležnog suda, to neće uticati na punovažnost preostalih odredaba ovog Ugovora, koje će nastaviti da se primenjuju u celosti.

 

U Novom Sadu, Advokatska kancelarija EttoreLaw

01.03.2024. godine