KORPORATIVNO
PRAVO (M&A)

Naši advokati za korporativno pravo pružaju usluge zastupanja i savetovanja u oblasti privrednog prava kako domaćim tako i stranim kompanijama i preduzetnicima. Naš cilj je rešavanje kompleksnih pravnih pitanja i poboljšanje kvaliteta njihovog poslovanja, bilo da se radi o svakodnevnim opštim pravnim pitanjima. Sa posvećenim fokusom na korporativnom pravu, naša kancelarija donosi bogato iskustvo i dokazani uspeh u sprovođenju uspešnih M&A transakcija.

Korporativno pravo, kao osnova našeg delovanja, obuhvata različite pravne oblasti poput poreskog prava, prava konkurencije, radnog prava i ugovornog prava.

Pružamo pravnu podršku tokom korporativnih transakcija, uključujući spajanja i preuzimanja (M&A) i zajednička ulaganja (joint-venture), korporativno restrukturiranje

Posebno smo posvećeni saradnji i pomoći rastućim kompanijama, malim i srednjim kompanijama, preduzetnicima i startap projektima

Strateški savetnik: Naš iskusni tim pravnih profesionalaca pruža strateške savete kako bi vodio klijente kroz složenost M&A transakcija. Nudimo prilagođene savete koji su u skladu sa poslovnim ciljevima naših klijenata, obezbeđujući sveobuhvatna i napredna rešenja.

Strukturiranje posla: EttoreLaw se ističe u strukturiranju poslova M&A radi optimizacije vrednosti i ublažavanja rizika. Bilo da vodite kompleksne pregovore ili dizajnirate inovativne strukture ugovora, stručnost naše firme osigurava da klijenti ostvare svoje ciljeve efikasno i efektivno.

Dubinska analiza kompanije (Due Diligence):Temeljna dubinska analiza kompanije je kamen temeljac uspešnih M&A transakcija. EttoreLaw sprovodi rigorozne i sveobuhvatne procese due diligence kako bi identifikovao potencijalne izazove i mogućnosti.

Pravna dokumentacija i usklađenost: Naša kancelarija je vešta u izradi precizne pravne dokumentacije koja odražava kompleksnost M&A transakcija. Prioritet dajemo usklađenosti sa lokalnim i međunarodnim propisima, pružajući našim klijentima garanciju da su pravno zdravi i sprovodljivi ugovori.

Pristup orijentisan na klijenta: U EttoreLaw-u razumemo da je svaki klijent jedinstven i prilagođavamo naše usluge prema individualnim potrebama. Naš pristup usredsređen na klijenta obezbeđuje otvorenu komunikaciju, transparentnost i saradničko partnerstvo tokom celog procesa spajanja i preuzimanja.

Naša delatnost obuhvata sledeće aktivnosti koje uključuju ali se ne ograničavaju na:

  • Konsultacije o osnivanju kompanija
  • Izrada osnivačke i korporativne dokumentacije
  • Poslovna i opšta pravna pitanja, pružanje saveta o korporativnom upravljanju i svakodnevnim operativnim aktivnostima
  • Zastupanje u postupcima pred Agencijom za privredne registre i drugim nadležnim organima
  • Zastupanje u sudskim postupcima

Sa posvećenošću pružanju pravnih rešenja po meri, nastojimo da zadovoljimo jedinstvene potrebe svakog klijenta, obezbeđujući efektivno postizanje njihovih poslovnih ciljeva