INTELEKTUALNA
SVOJINA (IP)

Naši advokati za intelektualnu svojinu pružaju sveobuhvatne pravne usluge radi zaštite i maksimiziranja vrednosti intelektualne svojine naših klijenata. U složenoj pravnoj oblasti intelektualne svojine, nudimo personalizovana rešenja za zaštitu vaših inovacija, kreativnih rešenja i zaštićenih informacija.

Naša stručnost obuhvata savetovanje i zastupanje klijenata u zaštiti žigova, patenata, modela, dizajna i domenskih imena. Pružamo širok spektar usluga, uključujući:

Registracija žigova, patenata, industrijskog dizajna i drugih prava intelektualne svojine
• IP transfer ugovore – Ugovore o prenosu prava intelektualne svojine
• Ugovore o autorskim pravima
• Ugovore o licenciranju žigova
• Ugovore o licenciranju patenata
• Ugovore o saradnji u oblasti istraživanja i razvoja
• Ugovore o sponzorstvu
• Ugovore o reklamiranju

Takođe pružamo sledeće usluge:
Zaštitu autorskih i srodnih prava
Pružanje pravnih mišljenja o mogućnosti registracije žigova, patenata, industrijskog dizajna i drugih prava intelektualne svojine
• Pretragu naziva domena, registraciju i zaštitu istih
Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu i Upravom carine
Zaštitu prava intelektualne svojine pred sudovima i arbitražama

Kao advokatska kancelarija posvećena intelektualnoj svojini, stručno se bavimo svim aspektima zaštite vaše intelektualne imovine, nudeći vam pouzdane i efikasne pravne usluge. Naš cilj je da vam pružimo podršku i pomognemo vam da ostvarite maksimalnu vrednost vaše intelektualne svojine.