STRANE INVESTICIJE

EttoreLaw advokatski tim prepoznaje investicioni potencijal Srbije u cilju obezbeđivanja najpovoljnijih uslova za investiranje. Pružićemo vam sveobuhvatnu pravnu pomoć u oblasti korporativnog prava, poreza, radnog prava, imigracije, intelektualne svojine i informacionih tehnologija.

Naše usluge, između ostalog, obuhvataju sledeće:

  • Analizu i savetovanje klijenata u pogledu investicione klime
  • Analiza zakonske i podzakonske regulative (due diligence)
  • Investicije i poslovanje u slobodnim zonama
  • Pravnu analizu i izradu dokumenata u vezi sa investiranjem
  • Pravna podrška radi pribavljanja eventualno potrebnih saglasnosti, dozvola ili odobrenja
  • Priprema, analiza i izrada ugovora
  • Analiza bilateralnih sporazuma o investicijama (BIT)