POREZI

EttoreLaw pruža izuzetno širok spektar usluga iz oblasti poreskog prava. Naši stručnjaci pružaju sveobuhvatne savete o poreskim pitanjima, obuhvatajući poslovne, ekonomske i pravne aspekte oporezivanja. Svojim klijentima pružamo poresku optimizaciju za postojeće i planirane poslovne transakcije, radi smanjenje poreskih troškova u skladu sa zakonom.

Naši iskusni advokati pružaju zastupanje klijenata pred poreskim i drugim državnim organima, osiguravajući zaštitu njihovih prava i interesa.

Pored toga, EttoreLaw advokatska kancelarija nudi usluge savetovanja stranim investitorima u vezi sa dvostrukim oporezivanjem, pružajući im sveobuhvatne informacije i podršku.