NEPOKRETNOSTI /
GRAĐEVINARSTVO

U advokatskoj kancelariji EttoreLaw pružamo sveobuhvatnu pravnu pomoć zasnovanu na praksi stečenoj tokom 30 godina iskustva u oblasti imovinskog prava, nepokretnosti i građevinarstva.

Naš tim je specijalizovan za savetovanje i zastupanje kompanija u građevinskom sektoru, kao i investitora u poslovne, stambene i industrijske objekte. Naše usluge obuhvataju kompletnu pravnu podršku tokom građevinskih projekata, počevši od pribavljanja lokacija za izgradnju pa sve do dobijanja upotrebne dozvole za novoizgrađene objekte, kao i prodaje ili davanja nepokretnosti u zakup.

Građevinarstvo i građevinske investicije:

 • Rešavanje imovinsko-pravnih pitanja i ugovori sa vlasnicima lokacija radi izgradnje objekata
 • Zastupanje pred nadležnim organima radi pribavljanja svih potrebnih dozvola i kompletnih pravno-tehničkih dokumenata za izgradnju objekata
 • Projektno finansiranje
 • Pregovaranje i izrada ugovora za različite građevinske projekte, ugovori o građenju, FIDIC ugovori
 • Upravni postupci pred nadležnim organima, konverzija i promena namene zemljišta
 • Urbaništičko planiranje i regulacija
 • Ekološka pitanja u oblasti građevinarstva i nepokretnosti
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa izgradnjom objekata
 • Savetovanje i zastupanje u vezi sa kupoprodajom i zakupom nepokretnosti
 • Izrada ugovora
 • Upravljanje objektima, koncesije

Takođe, imamo stručne saradnike iz svih relevantnih oblasti građevinarstva, uključujući projektovanje, geodetske radove, urbanizam, veštačenja i dizajn enterijera. Formiramo timove prilagođene specifičnim potrebama svakog projekta, bilo da se radi o izgradnji novih objekata ili legalizaciji postojećih.